werkelijk gemaakte uren

Toelichting verschil

Zoals verwacht zijn er door het corona-virus activiteiten komen te vervallen of konden deze aangepast doorgaan. Hierdoor moest ik creatief zijn met activiteiten en met plannen van activiteiten. Ook had ik sommige activiteiten verkeerd ingeschat en was het activiteit in de werkelijkheid korter of langer dan ik gepland had. Vooralsnog heb ik het minimale aantal uren (75) makkelijk gehaald.