Aan het eind van dit schooljaar kan ik een bedrijf opzetten waarmee ik een probleem in de zorg verhelp.

SMART geformuleerd

Specifiek: Ik wil bereiken dat ik aan het eind van dit jaar een potentieel bedrijf zou kunnen starten in de zorg. Ik wil dit bereiken, omdat ik graag een andere manier van ondernemen wil ontdekken. Dit ga ik bereiken door de keuzemodule: ‘ondernemen in de zorg’ te volgen, hier ga je met je groepje een probleem aanpakken in de zorg en daar een ondernemersplan bij bedenken. Het vindt plaats op het Avans, maar er zal ook thuisstudie nodig zijn.  

Meetbaar: Ik volg de lessen op het Avans en ga aan de slag in de vorm van zelfstudie, dit zal 60 uur bedragen verspreidt over blokken 1 en 2. Ik ga meten of ik het doel heb bereikt door in blok 2 feedback op te halen over mijn eindpresentatie, waardoor ik een duidelijk beeld krijg of dit business model zal slagen. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat ik positieve feedback krijg en het idee in de praktijk kan brengen.

Acceptabel: Ik sta achter mijn doel, omdat ik meerdere invalshoeken van een ondernemer wil krijgen. Er is genoeg draagvlak om dit doel te bereiken, omdat Avans en mijn ondernemersgroepje ook dit doel voor ogen hebben.

Realistisch: Het doel is haalbaar, omdat ik voldoende hulp krijg van school uit en het doel komt overeen met het doel van de keuzemodule. De stappen van het doel zijn ook realistisch en aanvaardbaar voor mezelf en alle betrokkenen. Het is een relevant doel, omdat ik hier ervaring uit op doe en een andere kant van het ondernemen meemaak.

Tijdgebonden: Het doel is tijdgebonden, omdat de activiteiten startten op 2 september en deze weer eindigen op 20 december (op deze datum is het doel ook behaald). 

Planning

Activiteiten

Ondernemen in de zorg

Ik heb gekozen om de keuzemodule: ondernemen in de zorg te volgen, hierbij was het de bedoeling dat je een ondernemersplan maakt voor een bedrijf dat een oplossing biedt voor een probleem in de zorg. In deze keuzemodule komen de ondernemerschap-opleiding en de fysiotherapie-opleiding samen. Zo zat ik in een groepje met een ondernemerschap-student: Sander Bastiaansen en met twee fysiotherapie-studenten: Megan Stultjens en Sylvana Goudappel. Samen met mijn groepje heb ik een ondernemersplan gemaakt voor een online platform waar patiënten terecht kunnen om discussies te starten en met elkaar in gesprek te gaan zo dat zij elkaar het leven makkelijker kunnen maken. Hier kan iedereen terecht die een chronische aandoening/ziekte heeft. 

Waarom heb ik dit activiteit gedaan?

Wat heb ik bij dit activiteit geleerd?

Hoe heb ik dit activiteit ervaren?

Urenverantwoording